MREXSFHWBXZNWRWMREXSFHWBXZNWRW

At the Mic: FB Presser - Aug. 25 at UConn

UCF head coach Josh Heupel, McKenzie Milton, Otis Anderson, Titus Davis and Pat Jasinski speak to the media to preview Thursday's season opener at UConn.